Strategidokument

Formål
Formålet med instruksen er at sikre fælles retningslinjer for behandling af gravide kvinder med neurologisk sygdom.

Medicinsk behandling af neurologisk sygdom under graviditet er kompliceret, da interesser på den ene side stiler mod at bevare effekten af behandlingen hos kvinden og på den anden side søger at minimere mængden af medicin af hensyn til risikoen for teratogenicitet.

Behandling af neurologisk sygdom under graviditet er en speciallægeopgave og bør altid foregå i tæt samarbejde mellem neurolog og speciallæge i obstetrik/føtalmedicin.

 • Visse typer af medicin f.eks. leverenzyminducerende medikamenter og valproat kan være hormonforstyrrende og medføre reduceret fertilitet, evt. sekundært til Polycystisk Ovarie Syndrom.
 • Ved ufrivillig barnløshed hos patient med kronisk neurologisk sygdom bør den medikamentelle behandling revideres / evalueres inden evt. fertilitetsudredning / behandling.
 • Ved ønske om graviditet bør graviditeten planlægges i god tid og det bør overvejes om den medicinske behandling er nødvendig, skal forsøges omstillet eller kan reduceres.
 • Eventuelle medicinændringer bør foregå forinden graviditeten.
 • Generelt anbefales så få medikamenter som muligt (monoterapi), med lavest mulig dosis og delt over flere daglige doser.
 • Ved ophør af P-piller skal medicindosis eventuelt reguleres (f.eks. lamotrigin).
 • Alle patienter tilrådes tilskud af folinsyre 0,4 mg dagligt startende én måned før og fortsættes under graviditeten (minimum indtil 2. trimester). Hvis patienten tager enzyminducerende medikamenter eller valproat, tidligere har født barn med neuralrørsdefekt, har familiær disposition til neuralrørsdefekt eller har fået påvist folatmangel, anbefales dog 5 mg dagligt (receptpligtig).
 • Kronisk medikamentel behandling under graviditet øger risikoen for medfødte misdannelser. Nogle medikamenter er forbundet med højere risiko end andre og bør undgås (f.eks. valproat).
 • Hvis disse medikamenter ikke kan undværes må det tilstræbes at give medikamentet i så lav dosis som muligt (se under de specifikke sygdomme: epilepsi, migræne, cerebrovaskulær sygdom, multipel sclerose).
 • Hvis tilskud af folinsyre ikke er påbegyndt inden graviditet, skal sikres relevant folinsyre-tilskud så snart graviditeten er konstateret.
 • Medicinsk behandling af specifikke neurologiske sygdomme under graviditet: Der henvises til de enkelte sygdomsgrupper.

Reference
DSOG Sandbjerg Guidelines 2010


Senest revideret d. 19.03.2019
Forfattere: Anne Sabers og Helle Zingenberg
Referenter: Søren Bak, Lars Bendtsen og Karen Schreiber
Godkender: Christian Pilebæk Hansen, redaktionsgruppe E