Strategidokument

 1. Diagnostiske kriterier

Neuropatiske smerter defineres som smerter, der er forårsaget af en skade eller sygdom, som afficerer det somatosensoriske nervesystem. De kan skyldes beskadigelse af nervebanerne på ethvert sted fra terminalerne på de perifere nociceptorer til de kortikale neuroner i hjernen.

(for inddeling af neuropatiske smerter – se strategidokument)

Gradering af neuropatiske smerter: The Neuropathic Pain Special Interest Group (NeuPSIG) of the International Association for the Study of Pain (IASP) foreslog i august 2016 nye rekommandationer for gradering af neuropatiske smerter.

Figur 1 er en dansk oversættelse af disse rekommandationer med supplerende oplysninger

Figur 1

 1. Klinisk præsentation

De neuropatiske smerters karakter kan være:

 • brændende
 • skærende
 • sovende
 • stikkende
 • jagende

Smerterne befinder sig i et område med nedsat sensibilitet for berøring og stik (hypæstesi og hypalgesi) og evt. samtidig øget sensibilitet for andre sansekvaliteter (hypersensibilitet, hyperalgesi) i et område, der passer med innervationsområdet for skaden på nervesystemet.
Smerterne kan optræde spontant (spontane smerter) enten konstant eller intermitterende og ved forskellig stimulation (provokerede smerter), hvor fænomenerne hyperalgesi (øget smertereaktion ved smertefuldt stimulus) og allodyni (smerte ved ikke normalt-smertefuldt stimulus) ses. I mange tilfælde kan der findes eftersensationer med fortsat ubehag/smerter i det stimulerede område (eller et andet meddelt område) i flere sekunder eller minutter efter stimulationen.

 1. Paraklinik

Relevante parakliniske test for specialafdelinger:

 • Elektromyografi (EMG)/ Elektroneurografi (ENG)/ Sensorisk evokerede potentialer (SEP)
 • Billeddannende undersøgelser MR/CT-scanning af neuroanatomisk relevant område
 • Ved mistanke om neuropati tages neuropati-blodprøver, herunder B-12 vitamin, Homocystein, Glukose, Hba1C, Sænkningsreaktion, Leukocytter, CRP, Hæmoglobin, Erytrocytvolumen, TSH, Folat, Magnesium, M-komponent, IgA, IgM
 • QST (kvantitativ sensibilitetsundersøgelse, specialistvurdering). Er tidsmæssigt ret omfattende, og her bestemmes f.eks. detektion og smertetærskler for temperatur, pinprick, tryk, vibration m.v., dvs. funktioner, der overvejende tjener til påvisning af somatosensorisk skade.

Hudbiopsi: Måling af intraepidermal nervefiberdensitet (IENFD).

Laser-evoked potential (LEP): Neurofysiologisk undersøgelse til vurdering af småfiberneuropati og spinothalamisk skade.

Contact heat evoked potentials (CHEPs): Neurofysiologisk undersøgelse til vurdering af småfiberneuropati og spinothalamisk skade.

 1. Differentialdiagnoser

Smerter der IKKE er forårsaget af en skade eller sygdom, som afficerer det somatosensoriske nervesystem.

Andre smertetilstande:

 • Nociceptive/ inflammatoriske
 • Idiopatiske smerter

Senest revideret d. 20.02.2018.
Forfattere: Bo Biering-SørensenNanna Brix Finnerup og Helge Kasch
Referent: Lars Bendtsen
Godkender: Lars Bendtsen, redaktionsgruppe F.