Strategidokument


Definitioner
Ved klassifikation af smerter er det vigtigt at skelne imellem:

 • Nociceptive/ inflammatoriske
 • Neuropatiske (neurogene)
 • Idiopatiske smerter

Formål: At beskrive inddeling af neuropatiske smerter og non-farmakologisk behandling

Neuropatiske smerter defineres som smerter, der er forårsaget af en skade eller sygdom, som afficerer det somatosensoriske nervesystem. De kan skyldes beskadigelse af nervebanerne på ethvert sted fra terminalerne på de perifere nociceptorer til de kortikale neuroner i hjernen.

Hvis varigheden af smerterne er mere end 3 måneder, taler man om kroniske smerter.

Neuropatiske smerter er karakteriseret ved tilstedeværelse af både negative symptomer og fund, d.v.s. tab af sensibilitet for én eller flere sansemodaliteter som følge af beskadigelse af det normale somatosensoriske system, og evt. positive symptomer og fund af allodyni (=smerter som følge af et ikke-smertefuldt stimulus) og hyperalgesi (=øget smertereaktion på et sædvanligt smertefuldt stimulus). Ved en række smertetilstande, f.eks. cancersmerter, kroniske lænderygsmerter, nakkesmerter og lignende, kan der være en kombination af de forskellige smertetyper. Da neuropatiske smerter skal behandles anderledes end andre typer af smerter, er det vigtigt at kunne differentiere imellem de forskellige smertetyper.

Inddeling af neuropatiske smerter:

Denne vejledning inddeler i centrale, perifere symmetriske og perifere asymmetriske neuropatiske smerter.

Centrale neuropatiske smerter: Skader på rygmarv, hjernestamme, thalamus eller cortex som følge af f.eks.:

 • Cerebral apopleksi
 • Multipel sklerose
 • Rygmarvsskade
 • Infektiøse tilstande, der angriber centralnervesystemet

Perifere asymmetriske neuropatiske smerter: Skader på perifere nerver, plexus, dorsale ganglier, nerverødder som følge af f.eks.:

 • Perifere nerveskader, herunder postoperative neuropatiske smerter og fantom- og stumpsmerter efter amputation
 • Postherpetisk neuralgi
 • Smertefuld radikulopati
 • Karpaltunnelsyndrom

Perifere symmetriske neuropatiske smerter:

 • Polyneuropati (som følge af f.eks. diabetes, kemoterapi og HIV)

Neuropatiske smerter kan også inddeles ud fra ætiologien:

 • Traume/ kirurgi
 • Iskæmi/hæmoragi
 • Inflammation
 • Neurotoksicitet
 • Neurodegeneration
 • Paraneoplastisk syndrom
 • Metabolisk syndrom
 • Vitaminmangel
 • Cancer

Neuropatiske smerter – Klinisk præsentation

Der er en relevant mistanke om beskadigelse af det somatosensoriske nervesystem, som er forårsaget af skade eller sygdom. Smerternes intensitet kan vurderes med visuel analog skala (VAS) eller en numerisk rangskala (NRS). De neuropatiske smerters karakter er ofte angivet som:

 • Brændende
 • Skærende
 • Sovende
 • Stikkende
 • Jagende

Patientens smertebeskrivelse kan vurderes under anamnesen, evt. samtidig med at patienten undersøges. Der findes også smerteskemaer og smertetegninger, som kan anvendes ved den neurologiske undersøgelse.
Smerterne befinder sig i et område, der passer med innervationsområdet for skade på nervesystemet. I dette område findes nedsat sensibilitet for berøring og stik (hypæstesi, hypalgesi) evt. er der i samme område øget sensibilitet for andre sansekvaliteter (hypersensibilitet, hyperalgesi).
Smerterne kan optræde spontant (spontane smerter) enten konstant eller intermitterende og ved forskellige former for stimulation (provokerede smerter), hvor fænomenerne hyperalgesi (øget smertereaktion ved smertefuldt stimulus) og allodyni (smerte ved et ikke-normalt-smertefuldt stimulus) ses. I mange tilfælde kan forekomme eftersensationer med fortsat ubehag/smerter i det stimulerede område (eller et andet meddelt område) i flere sekunder eller minutter efter stimulationen.
Gradering af neuropatiske smerter: The Neuropathic Pain Special Interest Group (NeuPSIG) of the International Association for the Study of Pain (IASP) foreslog i 2016 en gradering i mulige, sandsynlige og sikre neuropatiske smerter.


Senest revideret: 25.11.2022
Forfattere: Bo Biering-Sørensen, Nanna Brix Finnerup og Helge Kasch
Referent: Lars Bendtsen
Godkendt af: Lars Bendtsen, gruppe F