Strategidokument: Udredning af plexus brachialis

Plexus brachialis dannes fra de forreste rami af de cervikale rødder C5-C8, samt første thorakale rod Th1. Supraklavikulart inddeles plexet i truncus superior, medius og inferior og infraklavikulart inddeles plexet i fasciculus medialis, lateralis og posterior. De vigtigste kliniske sygdomsbilleder omfatter:

Sygdom
Ætiologi
Incidens
Klinisk præsentation
Udredning
Skulderneuritis

(Parsonage-Turner syndrome eller neuralgia amyotrofica)

Idiopatisk/inflammatorisk (ofte post-infektiøs eller post-vaccination).

Genetisk (mutationer i SEPT9, 174q, AD).

Idiopatisk form: Incidens 1-3/100.000. Typisk aldersgruppe 20-65 år
Debuterer akut med svære smerter, efterfulgt af pareser og sensorisk udfald typisk med 3-10 dages forsinkelse. Remission af smerter efter få uger, og remission af neurologiske udfald op til 1-2 år. 5-10% får varige sequelae.
EMG og nerveledning*
Neoplastisk indvækst/recidiv
Ofte apikal lungetumor (Pancoast)
< 5% af lungetumorer
Gradvist indsættende svære smerter og klinisk affektion af nedre plexus (medial siden af underarm og hånd). Ofte samtidig ipsilateralt Horners syndrom.
Ved mistanke bør straks udføres røntgen af thorax/CT/MR.
Thoracic outlet syndrom (TOS), Neurogen
Ofte cervicalt ribben eller bindevævsstrøg
Mistænkes ofte klinisk, men er sjældent forekommende (1:1.000.000)
Ved TOS ses der typisk gradvist indsættende klinisk affektion af nedre plexus sv.t. C8/Th1. Smerter som forværres ved brug af eleveret arm kan forekomme.
EMG/nerveledning*. Røntgen af thorax med skråprojektion til vurdering af ekstra ribben. MR af plexus brachialis og apikale thorax.
Stråleinduceret plexopati
Følgevirkning til strålebehandling af brystkræft eller lymfom
1-2% af strålebehandlede. Typisk 4-20 år efter strålebehandling
Typisk gradvis og smertefri i modsætning til de svære smerter som ledsager neoplastisk recidiv. Progredierende parese og atrofi, samt sensorisk udfald oftest i 3 radiale fingre.
MR hvis mistanke om cancerrecidiv. EMG/nerveledning* (klassisk findes myokymi ved EMG, samt eventuelt proksimalt ledningsblok ved nerveledningsundersøgelse).
Traumatisk plexuslæsion
Obstetrisk komplikation i form af traktion. Ulykker: direkte skade, blødninger eller traktion
1-3:1000 obstetrisk komplikation
Erb’s parese: Skade på truncus superior. Klumpke’s parese: Skade på C8/Th1 eller truncus inferior.
MR, ultralyd** og/eller EMG/nerveledning*

 

* EMG/nervelednings undersøgelse giver information om patofysiologien (axonal eller demyeliniserende), hvoraf axonal skade er den typiske patofysiologiske årsag. Derudover kan læsionens sværhedsgrad, lokalisation og omfang belyses. Til sidst kan undersøgelsen hjælpe med at skelne en plexus brachialis-affektion fra radikulopati, kompressionsmononeuropatier, polyneuropati eller motor neuron sygdom.

Neurofysiologisk undersøgelsesstrategi indebærer undersøgelse af sensoriske og motoriske perifere nerver, samt undersøgelse af muskler med EMG. For yderligere oplysninger om strategien af den neurofysiologiske undersøgelse se DSKNs kliniske retningslinjer.

** Ultralyd: Denne undersøgelse kan i erfarne hænder bidrage diagnostisk, især til belysning af nervekontinuitet i forbindelse med traumatiske plexuslæsioner.

Referencer
Ferrante MA , Brachial plexopathies- classification, causes, consequences. Muscle Nerve 30: 547–568, 2004

Ferrante MA ,The thoracic outlet syndromes. Muscle Nerve. 2012 Jun;45(6):780-95.

Van Alfen N, van Engelen BG , The clinical spectrum of neuralgic amyotrophy in 246 cases. Brain. 2006;129(Pt 2):438.

Tsairis P, Dyck PJ, Mulder DW, Natural history of brachial plexus neuropathy. Report on 99 patients. Arch Neurol. 1972;27(2):109.


Senest revideret d. 12.04.2021
Forfattere: Thomas Krøigård og Erisela Qerama Montvilas
Referenter: Steffen Birk og Ole Vilholm 
Godkender: Tina Dysgaard, redaktionsgruppe G