Instruks

Formål: Beskrivelse af særlige forhold vedrørende migræne og hormoner herunder graviditet

Forkortelse: NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler)

Generelle bemærkninger

 • Migræne uden aura er meget påvirkelig af hormonelle forhold, mens dette er langt mindre udtalt ved migræne med aura. Hos mange kvinder optræder migræne uden aura med øget hyppighed omkring menstruation
 • Menstruationsmigræne defineres som migræne, der optræder i perioden fra 2 dage før til 2 dage efter 1. menstruationsdag
 • P-piller kan både forværre – og i sjældne tilfælde bedre – migræne. Det er især kvinder med ren menstruationsmigræne (migræne der kun optræder i forbindelse med menstruation), der har forværring ved indtag af p-piller. Hos de fleste kvinder har p-piller ikke indflydelse på migrænen
 • Kvinder med migræne med aura har en let øget risiko for cerebrale infarkter. Denne risiko øges, hvis de tager p-piller der indeholder østrogen og specielt, hvis de også ryger eller har andre risikofaktorer for cerebrale infarkter. Kvinder med migræne med aura bør således så vidt muligt undgå at indtage p-piller indeholdende østrogen
 • Menstruationsmigræne kan behandles ved at undlade at holde pauser med p-piller gennem flere cykli, dvs. behandling med p-piller i 6-9 uger eller mere før pause. Hvis der kommer gennembrudsblødning før, holdes der pause på tidspunkt for gennembrudsblødning
 • Alternativt kan der behandles med cyklisk profylakse dvs. behandling i 6 dage startende 3 dage før 1. menstruationsdag (eller før pillefri fase hos kvinder der bruger p-piller) med følgende:
  • NSAID f.eks. tablet naproxen 500 mg x 2
  • ELLER tablet frovatriptan 2,5 mg x 2. Dette bør gøres med forsigtighed pga. risiko for medicinoverforbrugshovedpine
  • ELLER kortvarig dosisøgning af vanlig forebyggende medicin

Cyklisk profylakse bør som minimum forsøges ved tre cyklusser, før det kan konkluderes, om der er effekt. Der er ringe videnskabelig evidens for disse behandlinger.

Graviditet

Udvis tålmodighed, idet migrænen ophører eller bedres betydeligt under graviditeten hos 70 % af patienterne.

Anfaldsbehandling

 • Så vidt muligt non-farmakologisk med ro, sengeleje, ispakninger og lignende
 • Paracetamol kan anvendes, men forbruget bør så vidt muligt begrænses. Der er studier, som tyder på øget risiko for misdannelser
 • Sumatriptan kan om nødvendigt anvendes
 • NSAID præparater bør undgås
 • Kodeinpræparater (inklusive Kodimagnyl) må ikke anvendes pga. teratogenicitet

Profylaktisk behandling

 • Husk at migrænen ofte bedres under graviditeten
 • Profylaktisk behandling bør om muligt undgås

Amning

Anfaldsbehandling

Så vidt muligt non-farmakologisk med ro, sengeleje, ispakninger og lignende. Hvis dette er utilstrækkeligt

 • Paracetamol kan benyttes
 • Ibuprofen, diclofenac og indometacin kan om nødvendigt anvendes
 • Øvrige NSAID bør ikke benyttes
 • Triptaner: Sumatriptan kan anvendes. Amning frarådes i 24 timer efter indtag af øvrige triptaner. Mælken kan evt. udpumpes før indtagelse af øvrige triptaner til brug i det efterfølgende døgn
 • Undgå ASA og benzodiazepiner

Profylaktisk behandling

 • Undgå så vidt muligt medikamentel profylakse
 • Propranolol, metoprolol, valproat og amitriptylin kan evt. benyttes

Henvisninger

Bendtsen L, Aegidius K, Amin FA, Ashina M, Bach F, Beier D, Carlsen L, Hansen JM, Jensen R, Johansen H, Kasch H, Lund N, Maarbjerg S, Munksgaard SB, Poulsen L, Schmidt-Hansen PT, Sørensen PS, Thomsen LL, Cvetkovic VV, Schytz H. Referenceprogram – Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter. Dansk Hovedpine Selskab, 3. udgave. Eget forlag 2020; 1-83. http://dhos.dk/wp-content/uploads/2020/05/Referenceprogram2020.pdf

Senest revideret den 27.10.2020

Forfattere: Karen Aegidius og Lars Bendtsen

Referenter: Jakob Møller Hansen og Rigmor Jensen

Godkender: Helge Kasch