Strategidokument

Formål:

Dokument vedrørende behandling af motoriske symptomer i den sene fase af Parkinsons sygdom

Forkortelser:  

DBS: Deep Brain Stimulation

Parkinsons sygdom; behandling af motoriske symptomer i den sene fase af sygdommen:

Motoriske komplikationer hos patienter med fremskreden PS i form af fluktuationer og dyskinesier er et resultat af levodopas korte halveringstid og den pulsatile receptorstimulation samt det progredierende tab af dopaminerge neuroner og dermed nedsat oplagrings- og bufferkapacitet af den indgivne levodopa.

Patienten mærker nedsat virkning inden effekten af næste dosis indtræder, såkaldt slut-på-dosis-forværring (”wearing off”). Akinesi om morgenen, inden virkning af første dosis sætter ind, er som regel det første symptom. I et senere stadium optræder meget hurtige svingninger, ofte i løbet af minutter eller sekunder, såkaldte ”on-off”-fænomener og levodopa inducerede ufrivillige bevægelser (dyskinesier).

De motoriske fluktuationer og dyskinesier bliver med tiden ofte uforudsigelige i relation til dosernes størrelse og doseringstidspunkter. Optimering af den medicinske behandling bliver vanskelig, hvorfor avanceret behandling bør overvejes.

Et nyt præparat: Ongentys® (opicapon) er for nyligt kommet på markedet i Danmark.
Opicapon er en catechol-O-methyltransferase-hæmmer (COMT-hæmmer) med høj bindingsaffinitet og
dermed lang virkningsvarighed (> 24 timer). Doseringen er derfor kun en gang i døgnet; 50 mg om aftenen,
en time før eller efter levodopa. Modsat behandling med andre COMT-hæmmer er diarré ikke en
registreret bivirkning.

Hvorvidt de avancerede behandlingsformer bedrer de non-motoriske symptomer og eventuelle forskelle ved de tre behandlingsformer er ikke fuldstændigt klarlagt.

PS patienter, som ikke kan behandles tilfredsstillende medikamentelt kan efter særlige kriterier tilbydes kirurgisk behandling med ”Deep Brain Stimulation” (DBS). DBS er effektiv ved motoriske fluktuationer, dyskinesier og tremor. Behandlingen består i kontinuerlig højfrekvent stimulation med svag strømstyrke svarende til elektrodernes lokalisation i hjernen.

Alternative former for avanceret behandling er; konstant subkutan infusion af dopamin agonisten Apomorphin eller intra-duodenal infusion via en PEG-sonde af Carbidopa, Levodopa med/uden entacapone, som har vist at føre til en reduktion af både OFF tid og dyskinesier i forhold til peroral behandling. Baggrunden herfor menes at være en mere fysiologisk aktivering af de dopaminerge receptorer pga. mere konstant plasmakoncentration af medicinen.

Iværksættelse af disse behandlinger kræver indlæggelse og opfølgning på en neurologisk afdeling med specialist funktion på området.

Der findes aktuelt ingen sammenlignende studier af de tre former for avanceret behandling, og fordele og ulemper ved de enkelte behandlinger må diskuteres med patient og pårørende. En vigtig forudsætning for alle tre behandlingsformer er medicin respons, da virkningen svarer til en effektiv levodopa dosis, fraset tremor, hvor DBS behandling er medicinsk behandling overlegen.


Senest revideret d. 16.04.2023
Forfattere: Merete Karlsborg og Mette Møller
Referenter: AnneMette Løkkegaard og Karen Østergaard
Godkender: Nanna Dombernowsky, redaktionsgruppe D