Baklofenpumpebehandling for svær muskeloveraktivitet

Strategidokument Baklofenpumpebehandling anvendes mod svær muskeloveraktivitet pga. fx rygmarvsskade, multipel sclerose, cerebral parese, stroke, eller post traumatisk hjerneskade. Tilbydes til patienter med multi-segmental og generaliseret muskeloveraktivitet, hvor anden spasmolytisk behandling…

Alemtuzumabbehandling af MS

Instruks Baggrund Alemtuzumab er et humaniseret monoklonalt antistof rettet imod celler med CD-52 overflade antigener medførende depletering af T- og B-lymfocytter med efterfølgende repopulation over måneder. Laveste værdier måles 4-8…