Instruksdokument

Definitioner

Synstab / sløret syn kan være forbigående eller persisterende og man skelner mellem monokulært og binokulært synstab / synssløring. Ledsagende kan ses både positive visuelle fænomener (obskurationer, fotopsi) og negative visuelle symptomer (skygger, sortnen, sløring).

Anamnese

 • Monokulært / binokulært synsforstyrrelser – OBS patienter med hemianopsi klager ofte over monokulære synsforstyrrelser!
 • Visus
 • Tørre øjne
 • Påvirket farvesyn
 • Smerter
 • Rødme
 • Traume
 • Forudgående episoder
 • Ledsagefænomener
 • Prodromer
 • Provokerende og lindrende faktorer (inkl varme og kulde)
 • Risikofaktorer / familiær anamnese
 • Andre lidelser

Paraklinik (sammenfatning)

Undersøgeler ved forbigående / persisterende synstab som bør overvejes:

 • Neurologisk undersøgelse (OBS apopleksi, MS) – fokus på pupilforhold, synsfelter, øjenmuskelpareser, pulsationsforhold i a. temporales og ømhed ved palpering.
 • Blodprøver: Sænkningsreaktion, CRP, D-dimer, koagulationsudredning, vaskulitudredning.
 • UL af halskar  – cerebrovaskulær udredning med CTC og evt. MRC med / uden kontrast.
 • EKG, eventuel yderligere kardiel udredning (Holter og øvrig emboliudredning)
 • EEG ved mistanke om epileptiske fænomener
 • Lumbalpunktur – ved mistanke om MS, inflammatoriske lidelser, neuroinfektioner, trykforhøjelse

Ved tvivl kontakt vagthavende øjenlæge!

Tabel 1. Forbigående synstab (<24h)

 

Differentialdiagnoser

Varighed

Ledsagefænomener

Undersøgelser

Monokulært*

Neurologi

Iskæmi (TCI, amaurosis fugax)

Sekunder til minutter

Neurologiske udfaldssymptomer; negative symptomer, retinal claudicatio ved truende carotisokklusion; Hollenhorst plaque

CTC, UL halskar, Holter, øvrig emboliudredning

Oftalmologi

Arteritis temporalis

Minutter til timer – OBS: kan blive permanent

Hoved- og nakkesmerter, tyggeclaudicatio

manglende puls i aa temporales som oftest fremstår fortykket;

↑SR, ↑CRP, overvej reumatologisk assistance (OBS hurtig prednisolon er afgørende!)

Retinal veneokklusion

Minutter til timer

smerteløs, akut

Oftalmoskopi, henvis eller konferér akut med til oftalmolog mhp. akut behandling.

Opticusneuritis

Timer til dage

Uhthoffs fænomen ved kronisk opticusneurit, retrobulbære smerter, positive og negative symptomer

Swinging flashlight test; farvetest, perimetri; oftalmoskopi; Udred for MS.

OBS: Skal behandles akut.

Akut vinkellukning (akut glaukom)

Minutter til timer

Smerter og rødme i øjet; halos

Akut oftalmologisk assistance

Nethindeløsning (amotio retinae)

Minutter til timer

Prodromer i form af fotopsier, mouches volantes, synssløring

Akut oftalmologisk assistance

Glaslegemesammenfald

Minutter til timer

Fotopsier, mouches volantes

oftalmologisk assistance

Spontan hyphæma

Minutter til timer

Erythropsi

oftest i forbindelse med katarakt operation

oftalmologisk assistance

Papilødem

Minutter til dage

Symptomløst;

Hovedpine, visuelle obskurationer

Oftalmoskopi; akut CTC/MRC evt. med venogram; lumbalpunktur med trykmåling

Binokulært **

Neurologi

Migræne-aura

Udvikler sig over minutter og varer 5-60 minutter

Ofte efterfølgende migrænehovedpine; positive og negative symptomer

Ved debut > 40 år/ny hovedpine / ændring i kendt hovedpine: overvej MRC

Epileptiske anfald

Sekunder -Få minutter

Bevidsthedspåvirkning, motoriske symptomer; gentagne stereotype anfald

Evt. EEG, MRC

Basilaristrombe

Få minutter

Hjernestammeudfald, bevidsthedspåvirkning

CTC med angio. Øvrig apopleksiudredning

Ortostatisk hypotension

Sekunder til minutter

Fotopsier, svimmelhed, utilpashed

Ortostatisk blodtryksmåling; Vippelejetest

* = Monokulært: foran chiasma opticum (n. opticus, i selve øjet)
** = Binokulært: bag chiasma opticum (chiasma opticum, tractus opticus, radiatio optica og synscortex)

Tabel 2. Persisterende synstab (≥24h)

 

Differentialdiagnoser

Ledsagefænomener

Undersøgelser

Monokulært

Neurologi

Opticusneuropati

Centralt scotom

Oftalmoskopi: papilødem, splinterhæmorrhagier,

Opticusneuritis

Uhthoffs fænomen, retrobulbære smerter, som forværres ved øjenbevægelser, positive og negative symptomer

Swinging flashlight test; perimetri; farvetest, oftalmoskopi; overvej udredning obs. MS

Papillødem

Hovedpine; visuelle obskurationer.

↑D-dimer; Oftalmoskopi, MRC ink. venogram;

lumbalpunktur med trykmåling

Psykogent / funktionelt / somatisering

Uledsaget / med uspecifikke symptomer

Oftalmoskopi, overvej MRC i differentialdiagnostisk øjemed

Oftalmologi

Arteritis temporalis

Hoved- og nakkesmerter, tygge claudicatio

↑SR, ↑CRP, overvej reumatologisk assistance (obs hurtig prednisolon er afgørende!)

Retinal arterieokklusion

(som ikke skyldes arteritis temporalis)

Smerteløst, akut, dybt synstab

CTC, UL halskar, Holter, øvrig emboliudredning

Retinal veneokklusion

Smerteløst, akut, moderat syntab

Oftalmoskopi, overvej oftalmologisk assistance

Akut vinkellukning (akut glaukom)

Smerter og rødme i øjet; halos

Akut oftalmologisk assistance

Nethindeløsning (amotio retinae)

Prodromer i form af fotopsier, mouches volantes, synssløring

Akut oftalmologisk assistance

Glaslegemesammenfald

Fotopsier, mouches volantes

oftalmologisk assistance

Spontan hyphæma

Erythropsi

oftalmologisk assistance

Binokulært

Neurologi

Apoplexia cerebri (iskæmisk eller hæmorrhagisk)

Synsfeltudfald: bitemporalt, homonym hemianopsi, cortical blindhed (Antons syndrom)

Øvrige neurologiske udfald

CTC, UL af halskar og vertebralis, Holter, emboliudredning

Neurodegenerative lidelser

Visuelle hallucinationer

Neurologiske udfald, psychiatriske symptomer, demens

MRC, lumbalpunktur, evt. EEG

PRES – posterior reversible leukoencephalopathy syndrome

Hovedpine, bevidsthedspåvirkning, kramper, synsforstyrrelser: hemianopsi, neglekt, visuelle obskurationer, visuelle hallucinationer, cortical blindhed

Blodtryksmåling, MRC

Tumor cerebri 

Synsfeltudfald: bitemporalt, homonym hemianopsi, cortical blindhed, øvrige

neurologiske udfald

CTC / MRC,

Udredning af primærtumor ved metastasemistanke uden kendt primærtumor

Referencer

The Neuro-Ophthalmology Survival Guide By Anthony Pane, MBBS MMedSc FRANZCO PhD, Neil R. Miller, MD FACS and Mike Burdon, BSc MB BS MRCP FRCOphth

 


Senest revideret: 24.03.2023
Forfattere: Joanna Gesche, Anders Hougaard og Anders Sode West
Referenter: Jette Lautrup Battistini og Steffen Ellitsgaard Hamann
Godkendt af: Annette Sidaros, gruppe E

 


Keywords: Synstab, sløret syn, monokulært, binokulært, opticusneuritis, papilødem, amaurosis fugax, glaukom, PRES, retinal veneokklusion