Instruks

Formål
Formålet med instruksen er at sikre fælles retningslinjer for anvendelse af antikonception til kvinder med neurologisk sygdom.

Neurologiske sygdomme er ofte kroniske lidelser, som også rammer kvinder i fødedygtig alder, hvor der er behov for vedvarende medicinsk behandling. Uønsket svangerskab er altid en stor belastning. Særligt for kvinder, som eventuelt ikke kan drage omsorg for et barn på grund af invaliderende neurologisk sygdom, eller som modtager kronisk behandling med et medikament, der potentielt kan have teratogen effekt, er det afgørende at kunne være sikker på effekten af den anvendte antikonception.

Hormonale kontraceptiva

  • Kombinationspræparater indeholdende 20-35 µg ethinyløstradiol samt forskellige doser af forskellige gestagener (afhængig af præparatvalg), samt P-plastre, P-ring
  • Rene gestagenpræparater, herunder progesteronimplantater

Visse medikamenter, især leverenzyminducerende medikamenter, kan øge metaboliseringen af både østrogen- og gestagenkomponenten i kontraceptiva og vice versa. Dermed er der risiko for terapisvigt og for P-pille svigt, se www.interaktionsdatabasen.dk.
Ved anvendelse af enzyminducerende medikamenter skal der derfor anvendes et præparat, som har tilstrækkelig høj dosis af eet eller begge komponenter for at få en sikker effekt – i praksis to typer P-piller, som indeholder hver 30 µg ethinyløstradiol.
Alternativt kan anvendes langtidsadministration af p-piller, hvor P-pillerne gives kontinuert uden pause i f.eks. 6 mdr. afløst af én uges P-pille pause.
Forekomst af gennembrudsblødninger, dvs. pletblødning i periode, hvor der tages P-piller, er tegn på, at ovulation ikke er hæmmet. Der må i så fald anvendes anden præventionsform, f.eks. intrauterine kontraceptiva (kobberspiral) eller skiftes behandling til et ikke-enzyminducerende præparat.

Kvinder med migræne med aura har en let øget risiko for cerebrale infarkter. Denne risiko øges, hvis de tager p-piller, der indeholder østrogen, og specielt, hvis de også ryger, eller har andre risikofaktorer for cerebrale infarkter. Kvinder med migræne med aura bør så vidt muligt undgå at indtage p-piller indeholdende østrogen.

Intrauterine kontraceptiva

  • Gestagen spiral: Mulig reduceret eller forkortet effekt ved samtidig leverenzyminducerende medicinering.
  • Kobberspiral: Sikker præventionsform, som ikke interagerer med andre medikamenter. Dog er der ca. 2 % risiko for underlivsinfektion (infertilitet).

Postcoital hormonal kontraception

Leverenzyminducerende medikamenter kan mindske effekten, og dobbelt dosering af gestagenpræparatet kan overvejes.


Senest revideret d. 19.03.2019
Forfattere: Anne Sabers og Karen Schreiber
Referenter: Helle Zingenberg, Søren Bak og Lars Bendtsen
Godkender: Christian Pilebæk Hansen, redaktionsgruppe E