Instruks

Formål: At give et overblik over reglerne om lægeligt kørselsforbud i forbindelse med de hyppigste neurologiske problemstillinger.

Kørekortskategorier

 • Gruppe 1
  AM, A1, A2, A stor knallert/motorcykel
  B, B/E alm. bil +/- anhænger
  TM traktor og motorredskab
 • Gruppe 2
  C1, C, C1/E, C/E  lastbil +/- anhænger
  D1, D, D1/E, D/E bus +/- anhænger
  Erhverv D1, D som anvendes til erhvervsmæssig personbefordring samt godkendelse som kørelærer (tidligere Erhverv B til taxa) udstedes af Færdselsstyrelsen.
 • Særlige motorkøretøjer:
  Knallert
  Ingen formelle helbredskrav for knallert som kører mindre end 30 km/time.
  Knallert 45 – kræver kørekort AM (gruppe 1)
  Traktor og motorredskab (f.eks. truck)
  På privat område er der ingen helbredskrav.

På offentlig vej (”Traktorkørekort”): Helbredskrav som for gruppe 1

Lægeligt kørselsforbud: Ifølge autorisationslovens §44 har lægen i forbindelse med sin virksomhed som læge for patienten pligt til at udstede et kørselsforbud når denne vurderer at en patient ikke kan føre et motorkøretøj på betryggende måde på baggrund af sit helbred. Lægen skal sikre sig at patienten forstår informationen. Kørselsforbuddet, given patientinformation samt patientens accept skal journalføres. Ved tvivl, manglende oplysninger eller uenighed kan kørekortssag påbegyndes. Hvis lægen bliver opmærksom på at kørselsforbuddet ikke overholdes, skal dette indberettes til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS). Hvis akut indgriben vurderes nødvendigt, skal politiet kontaktes.

Der henvises i øvrigt til de overordnede retningslinjer fra STPS : Helbredskrav til kørekort – Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk). 

For reglerne vedrørende epilepsi og bedvisthedspåvirkning henvises til: Kørekort og epileptiske anfald – nNBV

For reglerne vedrørende søvnlidelser henvises til: Kørekort og søvnlidelser – nNBV

For reglerne vedrørende apopleksi henvises til: Kørekort og apopleksi – nNBV


 Kørselsforbud ved neurologisk sygdom

Sygdom

Restriktioner for Gruppe I

Restriktioner for Gruppe II

Cerebrale aneurismer

Indtil tilstanden er udredt / behandlet uden væsentlige mén med betydning for føreevnen med lav risiko for ruptur og blødning (

Indtil tilstanden er udredt / behandlet uden væsentlige mén med betydning for føreevnen med lav risiko for ruptur og blødning (

Demens

Kognitiv svækkelse vurderes ud fra MMSE (orientering, hukommelse, urskive)
Let grad: udfald i 1/3 domæner – kræver sædvanligvis ikke kørselsforbud
Moderat/svær grad: giver varigt kørselsforbud

Alle grader af kognitiv svækkelse kræver sædvanligvis kørselsforbud

Gliomer

Individuel vurdering af speciallæge i neurologi

Bør forelægges STPS

Aktiv Mb. Menières

Indtil tilstanden er stabiliseret

12 mdr. kørselsforbud efter sidste anfald (24 mdr. ved erhvervskørsel)

Transitorisk Global Amnesi (TGA)

Vertigo ved BPPV, neuritis vestibularis eller migræne

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner

Synsproblemer

Kørsel kræver:
– korrigeret synsstyrke på mindst 0,5
– vandret synsfelt på mindst 120 grader, 50 grader til hø og ve samt 20 grader op og ned

Kørsel kræver:
– korrigeret synsstyrke på mindst 0,8
– vandret synsfelt på mindst 160 grader, 70 grader til hø og ve samt 30 grader op og ned

 

Neurologisk sygdom som progredierer, kræver en vurdering af det samlede sygdomsbillede (fysisk og kognitivt) for at vurdere køreegnetheden.

Referencer

Helbredskrav til kørekort – Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk)


Senest revideret d. 04.09.2023
Forfattere: Joanna Gesche og Anya Holmberg-Thydén
Referenter: Annette Sidaros og Christoph Beier
Godkender: Christoph Beier, redaktionsgruppe E

Skriv et svar