Hvad er nNBV?
Den nationale neurologisk behandlings vejledning er et redskab udviklet gennem Dansk Neurologisk Selskab.

Siden vedligeholdes af en styregruppe bestående af repsæentanter fra DNS, DNO, YNNN og de enkelte redaktiongrupper. nNBVens sider holdes opdateret af redaktionsgrupper med eksperter fra de forskellige subspecialer indelt i følgende grupper:

A)    Neurologiske symptompræsentationer (ny)

B)    CNS infektioner og inflammatoriske sygdomme

C)    CNS traumer, cerebrovaskulære sygdomme og neurorehabilitering

D)    Neurodegenerative sygdomme

E)    CNS neoplasmer, epilepsi, anfald og bevidsthedspåvirkning

F)    Hovedpine, CSF, smerter og ”eksterne” CNS påvirkning

G)    PNS og muskelsygdomme

Første version af nNBVen blev tilgængelig 14. marts 2015. Siden er løbende tilkommet (og tilkommer fortsat) nye vejledninger.
Vi tilstræber, at alle dokumenter opdateres årligt.

Læs evt nyhedsbrev om nNBV fra juni 2014 som giver en bred introduktion til starten af nNBV

En oversigt over medlemmerne i redaktionsgrupperne kan findes på neuro.dk