Hvad er nNBV?
Den nationale neurologiske behandlingsvejledning er et redskab udviklet gennem Dansk Neurologisk Selskab.

Siden vedligeholdes af en styregruppe bestående af repræsentanter fra DNS, DNO, YNNN og de enkelte redaktiongrupper.

Den aktuelle styregruppe består af: 

Formand: Henning Andersen

Næstformand: Asher Lou Isenberg

Repræsentant for DNS: Thor Linnet

Repræsentant for YNNN og Webmaster: Nikolaj Karottki

Repræsentant for DNO: Stephen Wørlich

Styregruppeformænd: Finn Sellebjerg (B), Claus Ziegler (C ), Morten Blaabjerg (B), Christoph Beier (E), Helge Kasch (F), Tina Dysgaard (G)

nNBVens sider holdes opdateret af redaktionsgrupper med eksperter fra de forskellige subspecialer indelt i følgende grupper:

B)    CNS infektioner og inflammatoriske sygdomme

C)    CNS traumer, cerebrovaskulære sygdomme og neurorehabilitering

D)    Neurodegenerative sygdomme

E)    CNS neoplasmer, epilepsi, anfald og bevidsthedspåvirkning

F)    Hovedpine, CSF, smerter og ”eksterne” CNS påvirkning

G)    PNS og muskelsygdomme

Referater fra styregruppemøder

Oversigt over redaktionsgruppemedlemmer

Første version af nNBVen blev tilgængelig 14. marts 2015. Siden er løbende tilkommet (og tilkommer fortsat) nye vejledninger.
Vi tilstræber, at alle dokumenter opdateres årligt.

For at blive medlem af en redaktionsgruppe kan man holde øje med neuro.dk og YNNN.dk hvor der slås ledige stillinger op. Der kan også skrives uopfordrede ansøgninger til styregruppen@nnbv.dk. 

Læs evt nyhedsbrev om nNBV fra juni 2014 som giver en bred introduktion til starten af nNBV.