Instruks
_____________________________________________________

Forkortelser
VZV:  varizella zoster virus
CSV: cerebrospinal væske
PCR: polymerase chain reaction

Baggrund
Radikulit med infektiøs baggrund er hyppigst forårsaget af Varicella zoster virus og borrelia infektion. Idet radikulit som led af borreliose infektion er beskrevet i dokumentet ”neuroborreliose”, gennemgås her VZV radikulit. Primær infektion med VZV forårsager skoldkopper(varicellae), mens herpes zoster (helvedesild) derimod skyldes af en smertefuld reaktivering af endogen latent VZV i de sensoriske ganglier. Herpes zoster ses oftere hos kvinder end hos mænd og kan forekomme uden udslæt (zoster sine herpete).

Udredning og behandling af infektioner i CNS varetages efter specialeplanen af infektionsmedicin. Ved påvist eller mistænkt neuroinfektion hos patient indlagt i andre afdelinger bør konfereres med regional specialafdeling i infektionsmedicin.

Symptomer
Udslæt (erytematøse papler som udvikler sig til vesikler /bullae, der atter brister og bliver skorpebelagte) og akut neuritis svarende til afficerede dermatom med prodromal smerte/prikken/kløe hos 75% af patienterne. Dermatomal udbredning er hyppigst torakalt eller lumbalt. Mindre end 20% af patienterne oplever systemiske symptomer såsom hovedpine, feber, sygdomsfornemmelse eller træthed.

Komplicerende kranienerve involvering:
– Zoster oftalmicus: Alvorlig okulær involvering på baggrund af infektion af 1.trigeminusgren.
– Zoster oticus (Ramsay Hunt syndrom) med triaden: Ipsilateral facialisparalyse, øresmerter og vesikler i øregangen.

Diagnose
Normalt er ukompliceret VZV radikuloneuritis en klinisk diagnose. I specielle tilfælde (immunsupprimerede patienter, atypiske læsioner) udføres PCR analyse på vesikelvæske for VZV. Ligeledes kan man ved uafklarede radikuloneuritis tilfælde supplere med lumbalpunktur med undersøgelse af CSV for VZV ved PCR.

OBS: Ved affektion af henholdsvis øjne og ører henvises akut til øjenlæge eller øre-næse hals læge.

Behandling
Antiviral terapi:
Patienter bør behandles indenfor 72 timer siden symptomdebut for at modvirke postherpetisk neuralgi. Sekundært for at afkorte forløbet omend værdien her er mere begrænset:

  • Valacyclovir 1000 mg 3 gange dagligt i 7 dage
  • Aciclovir 800 mg 5 gange dagligt i 7 dage
  • Famciclovir 500 mg 3 gange dagligt i 7 dage

Analgetisk behandling:
Milde smerter: NSAID og Paracetamol
Patienter i risikogruppen for udvikling af postherpetisk neuralgi (ældre, multimorbide): Tidlig tillæg af membranstabiliserende medikamina (Gabapentin, Lyrica, TCA)

Manglende smertedækning:
– kodein, tramadol
– oxycodon, morfin

Alternativ kan Lidocain eller Capsaicin anvendes som topisk formulering

Glukokortikoider kan ikke anbefales grundet manglende evidens.

Prognose
5-20 % udvikler postherpetisk neuralgi
2-3 % udvikler sekundær bakteriel infektion
0,2-1,6 % udvikler zoster ophthalmicus, zoster oticus, motorisk neuropati eller aseptisk meningitis.
Risikoen for udvikling af komplikationer er øget hos ældre patienter.

Referencer/Henvisninger
Uptodate: ”Treatment of herpes zoster in the immuncompetent host” last updated 21.juli 2016
Goßrau G. Postherpetic neuralgia. Nervenarzt. 2015;86 (2): 219-30

___________________________________________________________________________
Senest revideret: 03-04-2017

Forfattere: Claudia Pfleger, Sara Lyngby Skovbølling
Referenter: Sigurdur Skarphedinsson, Helle Hvilsted Nielsen
Formand for redaktionsgruppe: Mads Ravnborg
___________________________________________________________________________