Instruks

Formål: Beskrivelse af diagnose og udredning

Diagnose

De to hyppigste undertyper af migræne er migræne med aura og migræne uden aura. Mange patienter har begge typer. Migræne uden aura er en anfaldsvis hovedpinelidelse med en varighed på mellem 4-72 timer, hvis typiske karakteristika er: halvsidig hovedpine af dunkende kvalitet, moderat til svær intensitet og med forværring ved almindelig fysisk aktivitet. Hovedpinen er typisk ledsaget af kvalme, opkastninger samt fono- og/eller fotofobi. Patienterne er symptomfri imellem anfaldene. Mange patienter lider både af migræne og spændingshovedpine. Cirka en tredjedel af patienter med migræne har aura. Aurafasen består af lateraliserede reversible symptomer oftest flimmerskotomer og føleforstyrrelser. Forbigående afasi kan også ses. Hvis auraen inkluderer lammelser, klassificeres den som hemiplegisk migræne. Typisk er gradvis udvikling af symptomerne over minutter, en varighed af hvert aurasymptom på 5-60 minutter, og at forskellige typer af symptomer efterfølger hinanden. Ved migræne med aura er der ikke nødvendigvis efterfølgende hovedpine.

En lille del af de hårdest ramte patienter har kronisk migræne, som defineres som hovedpine mindst 15 dage per måned, hvoraf mindst 8 af hovedpineanfaldene er migræne.

Klinisk vurdering og udredning

Migræne er en klinisk diagnose. Brug af hovedpinedagbog er essentiel for at stille den korrekte diagnose, specielt for at skelne mellem milde migræneanfald og spændingshovedpine samt for at udelukke medicinoverforbrugshovedpine. Komorbide sygdomme, f.eks. hypertension, astma, svær overvægt og depression, skal ligeledes diagnosticeres og behandles. Eventuelle komorbide sygdomme er af afgørende betydning ved valg af forebyggende medicin. Migræne er en godartet sygdom, men kvinder med migræne med aura har øget risiko for apopleksi, selv om den absolutte risiko er lille. Vedrørende behov for parakliniske undersøgelser i øvrigt henvises til afsnittet sekundære hovedpiner. 

Tabel 1. Diagnostiske kriterier for migræne uden aura.

G43.0. Migræne uden aura

A.  Mindst 5 anfald der opfylder kriterierne B-D

B.  Hovedpineanfald varende 4-72 timer (ubehandlet eller behandlet uden held)

C.  Hovedpinen har mindst 2 af følgende 4 karakteristika:

1.   Unilateral lokalisation

2.   Pulserende karakter

3.   Moderat eller stærk intensitet

4.   Forværring ved rutinemæssig fysisk aktivitet som f.eks. at gå op ad trapper

D.  Under hovedpinen mindst ét af følgende:

1.   Kvalme og/eller opkastning

2.   Fotofobi og fonofobi

E.   Hovedpinen kan ikke bedre tilskrives en anden diagnose

Tabel 2. Karakteristika der kan bruges til at skelne imellem migræne og spændingshovedpine.

Migræne
Spændingshovedpine
Tidsmønster
Anfaldsvis, varende 4-72 timer
Varierende, fra episoder varende 30 minutter til kontinuerlig hovedpine
Hovedpine karakteristika
Ofte unilateral og pulserende med forværring ved fysisk aktivitet
Ofte bilateral og pressende, normalt ingen forværring ved fysisk aktivitet
Intensitet
Typisk moderat til svær
Typisk mild til moderat
Ledsage symptomer
Ofte kvalme og/eller opkastning samt fotofobi og fonofobi
Ingen eller kun mild kvalme, fotofobi eller fonofobi

Henvisninger

Bendtsen L, Aegidius K, Amin FA, Ashina M, Bach F, Beier D, Carlsen L, Hansen JM, Jensen R, Johansen H, Kasch H, Lund N, Maarbjerg S, Munksgaard SB, Poulsen L, Schmidt-Hansen PT, Sørensen PS, Thomsen LL, Cvetkovic VV, Schytz H. Referenceprogram – Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter. Dansk Hovedpine Selskab, 3. udgave. Eget forlag 2020; 1-83. http://dhos.dk/wp-content/uploads/2020/05/Referenceprogram2020.pdf

Senest revideret den 1.9.2020

Forfattere: Henrik Schytz og Lars Bendtsen

Referenter: Jakob Møller Hansen og Flemming Bach

Godkender: Helge Kasch