Instruks

Formål: Beskrivelse af diagnose, udredning og behandling

Forkortelser: MOH (medicinoverforbrugshovedpine), NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler)

Baggrund

MOH ses hos personer, der i forvejen lider af hovedpine, oftest migræne og/eller spændingshovedpine.

Diagnose

MOH-diagnosen (G44.4) stilles, hvis alle følgende kriterier opfyldes:

 1. Hovedpine ≥ 15 dage/måned hos en patient med en præ-eksisterende hovedpinesygdom
 2. Regelmæssigt overforbrug gennem > 3 måneder af
  1. Ergotaminer, opioider, triptaner eller kombinationspræparater ≥ 10 dage/måned
  2. Simple analgetika ≥ 15 dage/måned
  3. Vilkårlig kombination af ovenstående præparater ≥ 10 dage/måned
 3. Hovedpinen kan ikke bedre tilskrives en anden diagnose

Udredning

 • Grundig anamnese, inklusive hovedpinedagbog / hovedpinekalender med information om al forbrug af smertestillende medicin (også for andre smerter end hovedpine) og migrænemedicin
 • Objektiv undersøgelse uden tegn på sekundær sygdom
 • Eventuelt parakliniske undersøgelser for at udelukke sekundære årsager til hovedpine

Differentialdiagnoser til MOH er først og fremmest spændingshovedpine og migræne og kombinationer heraf.

Klinisk præsentation

 • Gradvist tiltagende hovedpine over måneder til år
 • Ofte mangeårig hovedpineproblematik
 • Ofte daglig hovedpine af spændingstype iblandet hyppige migrænelignende anfald
 • Nedsat effekt af smertestillende medicin på hovedpinen

Behandling

Det er afgørende for behandlingssucces, at patienten forstår, at det høje forbrug af smertestillende medicin kan være med til at forværre og vedligeholde hovedpinen. Denne information vil i sig selv kunne få mange patienter til at reducere deres medicinforbrug.

Under behandlingsforløbet er det vigtigt med støtte og forståelse fra pårørende, arbejdsgiver og egen læge. Oftest vil man anbefale en sygemelding på 2-3 uger.

Behandlingen af MOH i de første 2 måneder

 • Seponering af al smertestillende medicin / migræne medikamina i to måneder (medicinsanering). Dette omfatter også smertestillende, der tages for andre smerter.

Ved overforbrug af opioider er det pga. risiko for alvorlige abstinenssymptomer oftest nødvendigt med en kortere indlæggelse, hvor den første periode af medicinsaneringen kan foregå under metadondække, f.eks. metadon 20 mg aftrappet over 4 dage.

 • Undervisning og information af patienten bør indeholde
  • Rationale for medicinsanering
  • Information om mulig udvikling af migrænelignende rebound-hovedpine og evt. abstinenssymptomer (kvalme, opkastninger, søvnforstyrrelser, uro, angst, hypotension og takykardi).
   Typisk varighed 2 – 10 dage, afhængigt af den type medicin der er overforbrugt
 • Støttemedicin.
  For at udholde voldsomme hovedpineanfald kan det være nødvendigt med sløvende medicin:

   • Tablet promethazin 25 mg p.n. maksimalt 75 mg i døgnet eller
   • Tablet chlorprothixen 25 mg p.n. maksimalt 75 mg i døgnetVed kvalme og opkastninger:
   • Tablet metoclopramid 10 mg p.n. maksimalt 30 mg i døgnet eller
   • Tablet domperidon 10 mg p.n. maksimalt 30 mg i døgnet eller
   • Suppositorium domperidon 30 mg p.n. maksimalt 90 mg i døgnet
 • Stillingtagen til medicinsk forebyggende medicin. Opstart forebyggende medicin efter sædvanlige retningslinjer samtidigt med medicinsanering på baggrund af følgende:
  • Underliggende hovedpinediagnose
  • Tidligere forsøgt medicinsk forebyggende medicin
  • Eventuelle komorbiditeter

Hvis det er vanskeligt at vurdere den underliggende hovedpinediagnose før sanering, kan man med fordel udskyde opstart af forebyggende medicin med 2 måneder.

 • Registrering af hovedpine og eventuel smertestillende medicin i hovedpinediagnostisk dagbog eller hovedpinekalender. Efter 2 måneder evalueres hovedpinen. Det kan være en fordel at benytte en diagnostisk hovedpinedagbog, da hovedpinens fænotype kan ændre sig i forløbet.

Når abstinenssymptomerne aftager, mærker patienterne ofte spontan bedring af hovedpinen over de næste uger til måneder. Mange patienter mærker også en betydelig almen bedring i deres tilstand, da de nu ikke længere er påvirket af den daglige medicin.

Efter 2 måneder evalueres hovedpinemønsteret

 • Grundig information om korrekt brug af akut og profylaktisk medicinsk behandling.
 • Nøje monitorering af analgetikaforbrug fremover ved hjælp af hovedpinekalender for at undgå nyt overforbrug.
 • Opfølgning hos egen læge eller speciallæge. Opfølgning med 3-4 måneders interval indenfor det første år er med til at hindre recidiv af medicinoverforbrug.

Henvisning til specialfunktion

Viderehenvisning til specialfunktion og eventuel indlæggelse på neurologisk afdeling kan være nødvendig, hvis der er tale om markant overforbrug, brug af opioider, signifikant komorbiditet (somatisk eller psykiatrisk) eller tidligere, mislykkede behandlingsforløb.

 

Henvisninger

Bendtsen L, Aegidius K, Amin FA, Ashina M, Bach F, Beier D, Carlsen L, Hansen JM, Jensen R, Johansen H, Kasch H, Lund N, Maarbjerg S, Munksgaard SB, Poulsen L, Schmidt-Hansen PT, Sørensen PS, Thomsen LL, Cvetkovic VV, Schytz H. Referenceprogram – Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter. Dansk Hovedpine Selskab, 3. udgave. Eget forlag 2020; 1-83. http://dhos.dk/wp-content/uploads/2020/05/Referenceprogram2020.pdf

Senest revideret den 1.9.2020

Forfattere: Louise Carlsen og Signe Bruun Munksgaard

Referenter: Rigmor Jensen og Lars Bendtsen

Godkender: Helge Kasch