Instruks

Formål
Vejledning af den neurologiske læge i undersøgelse og behandling af patienter med forstyrrelser under REM-søvn, på engelsk benævnt Rapid Eye Movement (REM) Sleep Behavior Disorder (RBD) samt mareridt.

Forkortelser
CRM: Cardiorespiratorisk Monitorering
MSLT: Multipel Søvnlatens Test
PSG: Polysomnografi
REM: Rapid Eye Movement
RBD: REM Sleep Behavior Disorder
RSWA: REM sleep with out atonia

Definition
RBD er en parasomni der er karakteriseret ved:

 • Anamnestiske oplysninger om øget natlig (eventuel skadelig) adfærd med udleven af drømme.
 • Tilstedeværelse af abnorm regulering af muskelaktivitet under REM-søvn:
  – Manglende atoni (REM Sleep Without Atonia (RSWA)) med øget fasisk muskelaktivitet under REM-søvn.
 • Ingen epileptiform aktivitet i forbindelse med motorisk aktivitet/episoder med udleven af drømme ved EEG/PSG-undersøgelse

Årsager
RBD kan ses uden anden sygdom (idiopatisk RBD – iRBD).

RBD ses meget ofte hos patienter med alfa-synucleinopatier (>50% af Parkinsons sygdom, Lewy body demens og Multisystematrofi (MSA)).

Hos især yngre mennesker kan RBD være et led i narkolepsi.

RBD kan også ses ved behandling med visse lægemidler (f.eks. SSRI), ved akut alkoholseponering hos alkoholikere og ved strukturelle læsioner eller infarkt i pons.

RBD-lignende symptomer samt fund som ved PSG kan ses ved PTSD samt ved svære psykiatriske lidelser.

Mareridt er drømmeoplevelser af ubehagelig karakter. Kan ses hos børn og voksne. Behøver ikke være forbundet med RSWA.

Udredningsstrategi
Symptomer

 • Træthed, søvnighed
 • Hallucinationer
 • Katapleksi
 • Andre anfaldsfænomener
 • Natlige motoriske fænomener
 • Søvnparalyse
 • Bevægeforstyrrelser: rigiditet, stivnen, håndrysten
 • Humør/depression
 • Påvirket mavetarmfunktion, vandladning
 • Påvirket lugtesans
 • Desuden registreres medicin.

Ved klinisk mistanke eller ved henvisning om RBD skal der visiteres til:

 1. Video-PSG (ved samtidig mistanke om epileptiske anfald, skal der udføres video-PSG monitorering med fuld EEG efter 10-20 systemet)
 2. MSLT ved mistanke om hypersomni.

A) Ved RBD dokumenteret ved polysomnografi – og mistanke om narkolepsi.

 1. Symptomer
 2. MR af cerebrum
 3. Lumbalpunktur med henblik på csv-hypocretin

B) Ved RBD dokumenteret ved polysomnografi – og mistanke om neurodegenerativ sygdom

 1. Symptomer
 2. MR af cerebrum
 3. Lumbalpunktur især ved samtidig mistanke om narkolepsi
 4. Dopaminerg billeddiagnostik i form af DAT-SPECT eller PE2I-PET
 5. Ved klinisk mistanke om kognitiv påvirkning eller begyndende bevægesygdom henvises til neurologisk afdeling med henblik på udredning

Yderligere udspørges om arbejdsfunktion og andre sociale forhold.

Behandlingsstrategi
Tilstanden behandles kun i tilfælde af, at patienten udøver skadelig adfærd mod sig selv eller sengepartner, og/eller patienten oplever angst i forbindelse med udleven af drømme.

1. Circadin 2 mg eller Melatonin 3 mg om aftenen før sengetid; evt. stigende afhængig af effekt op til 6 mg Circadin hhv. 9 mg Melatonin. Vigtigt at tage Melatonin-præparater på det samme klokkeslæt hver dag. Hellere springe en dosis over en at tage medicinen på det forkerte tidspunkt.

2. Clonazepam 0,5-2 mg om aftenen før sengetid. Man skal være opmærksom på potentielle bivirkninger, f.eks. vil mange patienter opleve træthed og kognitive forstyrrelser. Der er øget risiko for fald, og bilkørsel frarådes. Obs tilvænning. Frarådes ved begyndende demens-symptomer.

Opfølgning
Patienten følges i neurologisk søvnklinik.

Patienten skal tilbydes opfølgende samtale.

Det ambulante notat bør indeholde vurdering af patientens symptomer (se ovenfor), behandling, behandlingseffekt og bivirkninger af medicin og sygdomsudvikling.

Referencer
Schenck et al. Rapid eye movement sleep behavior disorder: devising controlled active treatment studies for symptomatic and neuroprotective therapy–a consensus statement from the International Rapid Eye Movement Sleep Behavior Disorder Study Group. Sleep 2013 Med 14(8):795-806.

Cesari et al; International RBD Study Group. Video-polysomnography procedures for diagnosis of rapid eye movement sleep behavior disorder (RBD) and the identification of its prodromal stages: Guidelines from the International RBD Study Group. Sleep. 2021 Oct 25:zsab257.


Senest revideret d. 29.01.23
Forfattere: Poul Jennum, Marit Otto og Rune Frandsen
Referenter: Kristina Bacher Svendsen
Godkender: Annette Sidaros, redaktionsgruppe E