Instruks

Formål
Vejledning af den neurologiske læge i udredning og behandling af patienter med central hypersomni.

Forkortelser
REM: Rapid Eye Movement  
MSLT: Multipel Søvnlatens Test
PSG: Polysomnografi
Hcrt-1: hypocretin-1
EDS: Excessive daytime sleepiness (søvnighed)
RBD: REM sleep behavior disorder
KLS: Kleine-Levin Syndrom

Definitioner
Central Hypersomni: Øget søvnighed på baggrund af dysfunktion/læsion i CNS. Omfatter følgende diagnoser:

 1. Narkolepsi med katapleksi (type 1/ hcrt-1 deficient type)
  Karakteriseres ved søvnighed (”excessive daytime sleepiness” EDS), katapleksi og/eller lavt CSV-hypocretin. Patienterne kan yderligere have hypnagoge hallucinationer, søvnparalyse og afbrudt nattesøvn.
 1. Narkolepsi uden katapleksi (type 2)
  Symptomer som type 1, dog ikke katapleksi. CSV-hypocretin normalt.
 1. idiopatisk hypersomni
  Træthed og søvnighed (EDS) uden tilstedeværelse af de øvrige narkolepsi-relaterede symptomer. Evt. søvntid ≥ 11 timer i døgnet. Idiopatisk hypersomni er en udelukkelsesdiagnose, hvor andre årsager til søvnighed grundigt skal udredes (obstruktiv søvnapnø, kronisk søvnmangel, døgnrytmeforstyrrelse, depression, neurologisk eller medicinsk sygdom).
 1. Kleine-Levin syndrom
  Tilbagevendende perioder med øget søvnighed (EDS) og søvnbehov. Varighed typisk 2-5 dage, sjældent længere. Debut typisk i puberteten. Evt. samtidig konfusion, apati og irritabilitet og ændret perception. Evt. spiseforstyrrelser (hyperfagi eller anoreksi) eller uhæmmet adfærd, f.eks. hyperseksualitet. Mellem perioderne er pt. symptomfri.

Udredning
Se: Undersøgelse af søvnforstyrrelser

Specifik udredning af narkolepsi eller idiopatisk hypersomni
PSG og MSLT.

Fund ved narkolepsi (begge typer)

 • PSG viser ved narkolepsi kort REM-søvnlatens (Sleep Onset REM – SOREM), fragmenteret søvn og evt. REM sleep without atonia. Ved søvn i dagtid ses ofte SOREM søvn.
 • MSLT: kort søvnlatens (≤ 8 min) og mindst to REM søvn perioder.

Fund ved hypersomni

 • PSG er normal, men ofte med øget total søvnlængde.  
 • MSLT: kort søvnlatens med én eller evt. ingen SOREM. En særlig variation af hypersomni er med dokumenteret lang søvntid (>10 timer).
 • Det anbefales at dette dokumenteres med aktigrafi (se undersøger af søvnforstyrrelser).

Herefter evt.

 • Lumbalpunktur med henblik på bestemmelse af csv-hcrt-1
 • HLA bestemmelse (blodprøve).
 • MR af cerebrum ved mistanke om strukturel læsion i hypothalamus eller hjernestamme.

Udredning af Kleine-Levin syndrom (KLS)
KLS er en klinisk diagnose. Mht. differentialdiagnose tilstræbes PSG med EEG – gerne under periode med hypersomni. Der udføres lumbalpunktur, hvis muligt.

Fund ved KLS: 
Der er normal PSG, MSLT, CSV og hcrt-1. Under anfaldsepisoder er beskrevet øget søvn, i sjældne tilfælde tilblanding af lavfrekvent aktivitet i EEG, men ingen paroxystisk aktivitet. Forløbet er vekslende, ofte aftager episoderne i sene ungdomsårgang, men for nogle persisterer de eller går over i periodisk depression.

Behandling – ikke-farmakologisk

 • Sund kost
 • Regelmæssig motion
 • Regelmæssig søvn inkl. planlagt lur ved narkolepsi
 • Vægtkontrol

Behandling – farmakologisk

Narkolepsi

– Mod søvnighed (EDS) (narkolepsi type 1 og 2):

 1. Methylphenidat 10-60 mg/døgn. Husk regelmæssig blodtrykskontrol.

Ved bivirkninger eller manglende effekt:

 1. Modafinil 100-400 mg/døgn. Husk regelmæssig blodtrykskontrol.

3. Wakix/Pitolisant 4,5-36 mg. Husk interaktioner.

4. Sunosi/solriamfetal 75-150 mg. Husk interaktioner.

– Mod katapleksi (kun narkolepsi type 1):

 1. Venlafaxin 75-150 (maks 300 mg) mg/døgn

(alternativt Imipramin 10-100 mg/døgn, Clomipramin 25-75 mg/døgn, eller. Cipramil 10-40 mg/døgn)

Ved bivirkninger eller manglende effekt:

 1. Xyrem 4,5-9 g/nat. Langsom optrapning. Xyrem virker ofte også reducerende på EDS og stabiliserende på søvnen.

Idiopatisk hypersomni:

Behandling med centralstimulerende lægemidler kan forsøges, udviser varierende effekt. Modafinil har vist effekt i et randomiseret, placebokontrolleret forsøg.

Kleine-Levin syndrom:

Der findes aktuelt ikke dokumenteret behandling for periodisk hypersomni.


Referencer

Billiard M et al. EFNS Task Force. EFNS guidelines on management of narcolepsy. Eur J Neurol. 2006 (10):1035-48.

Mignot EJ. A practical guide to the therapy of narcolepsy and hypersomnia syndromes. Neurotherapeutics. 2012 (4):739-52.

Miglis MG, Guilleminault C. Kleine-Levin syndrome: a review. Nat Sci Sleep 2014;6:19-26.

European guideline and expert statements on the management of narcolepsy in adults and children. J Sleep Res. 2021 (6):e13387. 

Bassetti CLA, Kallweit U, Vignatelli L, Plazzi G, Lecendreux M, Baldin E, Dolenc-Groselj L, Jennum P, Khatami R, Manconi M, Mayer G, Partinen M, Pollmächer T, Reading P, Santamaria J, Sonka K, Dauvilliers Y, Lammers GJ. European guideline and expert statements on the management of narcolepsy in adults and children. Eur J Neurol. 2021 Sep;28(9):2815-2830. doi: 10.1111/ene.14888. Epub 2021 Jun 25. PMID: 34173695.


Senest revideret d. 29.01.23
Forfattere: Poul Jørgen Jennum, Rune Frandsen 
Referenter: Kristina Svendsen og Marit Otto
Godkender: Annette Sidaros, redaktionsgruppe E