Instruksdokument


Definitioner

En visuel illusion er en fejlperception af en eksisterende stimulus.
Dvs. en forkert opfattelse af hvad man ser; synsoplevelsen passer ikke med fx hvilke former og farver rummet eller de i rummet værende objekter i virkeligheden har.

En visuel hallucination er en falsk perception uden en ledsagende stimulus. De inddeles i simple (skygger, farver, former) og komplekse (personer, dyr, gestalter) hallucinationer.
Dvs. opfattelsen af at få visuelle indtryk af noget (objekter, lys, farver osv.) der ikke findes i synsfeltet.

Anamnese

Patienter med visuelle forstyrrelser kan have symptomer som illusioner og hallucinationer, der kan relateres til sygdomme intraokulært, i n. opticus eller i cerebrum.

Spørg ind til:

 • Sygehistorie (cancer, hovedtraume, demens, stoffer)
 • Hvad ser patienten? (begge øjne, debut, udvikling, varighed/transitorisk visustab, provokerende faktorer)
 • Andre ledsagende oftalmologiske symptomer (sløret syn, diplopi, synsfeltsudfald)
 • Andre ledsagende neurologiske symptomer (hovedpine, kognition, psykisk)
 • Medicinanamnese

Objektiv undersøgelse indbefatter

 • Øjeninspektion:
  • pupiller
  • ptose
  • orbita
  • oftalmoskopi
 • Farvesyn – Ishihara
 • Lysrefleks
 • > 50 år – Palpation af a. temporalis
 • Synsfelt
 • Øjenbevægelser
 • Blodtryk
 • Øvrig neurologisk undersøgelse
 • Evt. spaltelampeundersøgelse via øjenlæge

Tabel 1. Vejledning ved Visuelle Illusioner

Symptomer

Ætiologier

Betegnelse

Bevægende objekter efterlader sig en hale af objektet.

 • Parieto-occipital tumor eller apopleksi
 • Migræne (sjældent eneste visuelle symptom)
 • Visuel snow

Cerebral polyopi for bevægende objekter

Billeder der ikke forsvinder ved dækning af det ene eller andet øje efter fiksering på en eksisterende visuelle stimuli.

 • Parito-occipital tumor eller apopleksi
 • Migræne

Cerebral polyopi

Forvrængning af objekter ved dækning af det ene eller andet øje. Herunder hører også micropsi og macropsi.

 • Parietal tumor eller apopleksi
 • Epilepsi
 • Migræne

Cerebral metamorfopsi

Tidligere sete objekter der visuelt persisterer i synsfeltet efter flere minutter.

 • Parieto-occipital tumor eller apopleksi
 • Stoffer
 • Visual snow

Palinopsi

Bevægende objekter der ses som stillestående.

 • Bilateral occipito-temporale læsioner

Akinetopsi

Forvrængning af objekter der forsvinder ved dækning af et af øjnene.

 • Choroidal neovaskulær membran
 • Cental serøs retinopati
 • Andre makulære sygdomme

Retinal metamorfopsi

Tabel 2. Vejledning ved Visuelle Hallucinationer

Symptomer

Ætiologier

Betegnelse

Blinkende lys, stationære lys, farver, zig-zag-former eller andre former for lys.

 • Retinale sygdomme
 • N. opticus sygdomme
 • Migræne
 • Occipital tumor
 • Occipital epilepsi
 • Moderat eller svært nedsat syn (Charles Bonnet syndrom)
 • Visual snow 

Simple visuelle hallucinationer

Objekter eller personer der ikke findes.

 • Demens
 • Metabolisk sygdom
 • Delir
 • Stoffer, Alkohol
 • Occipital tumor
 • Occipital epilepsi
 • Narkolepsi, søvnapnø eller svær søvndeprivation (hypnagoge og hypnopompe hallucinationer)
 • Moderat eller svært nedsat syn (Charles Bonnet syndrom)
 • Psykiatrisk sygdom

Komplekse visuelle hallucinationer

Tabel 3. Typiske symptomer ved særlige tilstande med synsforstyrrelser

Ætiologi

Karakteristisk præsentation

 

Migræne med aura

 • Gradvist udbredende over minutter, oftest i den ene halvdel af synsfeltet
 • Typisk varighed omkring 20 min.
 • Ofte blanding af positive symptomer (flimmer, mønstre, pletter, farver) og negative symptomer (scotom)
 • Typiske gråtoner eller rødlige/gullige farver, men kan være farverige
 • Zigzag-mønster (“fortifikationsspektrum”) er patognomonisk
 • Forekommer ikke sjældent uden efterfølgende hovedpine

 

Visual snow

 • Vedvarende (>3 måneder) oplevelse af bittesmå, dynamiske prikker overalt i synsfeltet (“som sne på en fjernsynsskærm”)
 • Palinopsi (se ovenfor)
 • “Entoptiske fænomener”: udtalte “fluer” for begge øjne; oplevelse af simple synsindtryk som farvede bølger, når øjnene lukkes i mørke; oplevelse af små hvide pletter der bevæger sig, når patienten ser på en blå baggrund; spontane lysglimt
 • Fotofobi
 • Nyktalopi (natteblindhed)
 
Occipital epilepsi
 • Stor variation for patient til patient, men ensartede symptomer hos samme patient ved hvert anfald (stereotypi)
 • Oftest simple visuelle hallucinationer som cirkulære former
 • Oftest farverige
 • Typisk varighed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symptomer der kan kræve akut CTC eller MRC for at udelukke apopleksi eller tumor.

 • Ledsagende kognitive ændringer
 • Ledsagende neurologiske udfald
 • Pludselig debut og med en varighed over 15 min.
 • Ikke tidligere kendt
 • Påvirkede vitalparametre

Paraklinik

 • Urin og blod: Især stofpåvirkning, infektion eller forgiftning skal udelukkes.
 • CT-C: Hvis akut læsion mistænkes.
 • MR-C: Udeluk strukturel årsag og ved mistanke om cerebral iskæmi skal DWI-sekvenser inkluderes.
 • EEG: Hvis cerebral årsag mistænkes, kan EEG især visualisere paroxystisk aktivitet og encephalopatier som ætiologi til illusionerne eller hallucinationerne.
 • Henvisning til øjenlæge: Hvis okulær årsag mistænkes.

Referencer

The Neuro-Ophthalmology Survival Guide By Anthony Pane, MBBS MMedSc FRANZCO PhD, Neil R. Miller, MD FACS and Mike Burdon, BSc MB BS MRCP FRCOphth


Senest revideret: 24.03.2023
Forfattere: Joanna Gesche, Anders Hougaard og Anders Sode West
Referenter: Jette Lautrup Battistini og Steffen Ellitsgaard Hamann
Godkendt af: Annette Sidaros, gruppe E