Instruks

Formål

At give et kortfattet overblik over de vigtigste regler for kørekort efter apopleksi

Afsnittet forholder sig udelukkende til reglerne for kørekort i efterforløbet af apopleksi

Teori og lovgrundlag
Alle patienter med TCI eller apopleksi, der har kørekort, skal have en lægelig vurdering af deres køreegenthed. Vurderingen er individuel og består af:

  • Risikovurdering for ny apopleksi.
  • Vurdering af hvorvidt patienten har nedsat køreevne som følge af hjerneskade, der er opstået efter apopleksien.

Lægen er efter autorisationsloven stk. 16.1 forpligtet til at vurdere varigheden af et kørselsforbud og oplyse patienten herom.

Lægen har ikke bemyndigelse til at fratage patienten kørekortet, det har kun politiet. Hvis patienten ikke har forståelse for kørselsforbuddet skal lægen anmelde det til Styrelsen for Patientsikkerhed. Skønnes faren at være umiddelbart overhængende, skal lægen kontakte politiet.

Anbefalingerne er forudsat at patienten er i relevant profylaktisk behandling.

Ved atrieflimmer gælder:

  • Behandling med marevan eller NOAK.

Ved carotiskirugi gælder:

  • Efter carotisendarterektomi: kørselsforbud indtil en måned efter operation.

Varighed af kørselsforbud:

Varigheden af kørselsforbuddet i risikovurderingsskemaet gælder for køretøj i kategori 1. Som hovedregel er varigheden af kørselsforbuddet for kategori 2-køretøjer dobbelt så lang. I tvivlstilfælde spørg Styrelsen for Patientsikkerhed. (Vær opmærksom på at kategori 2-køretøjer også dækker over erhvervskørsel af personer).

Kørselsforbud ud fra vurdering af handicap efter apopleksi:

Handicap efter apopleksi kan være:

  • Lammelser.
  • Hemianopsi.
  • Kognitive vanskeligheder.

Ved apopleksi, der medfører et eller flere af disse handicap, forlænges kørselsforbuddet, indtil handicappet er tilstrækkeligt rehabiliteret; oftest 3-6 måneder. Det forudsætter, som andre kørselsforbud, at patienten er i relevant profylaktisk behandling. I tvivlstilfælde anbefales vejledende helbredsmæssig køretest.

Der anbefales altid vejledende køreprøve ved restlammelser efter endt rehabilitering. Vær særlig opmærksom på patienter med venstresidig lammelse og eventuel neglect.

Patienter med hemianopsi må ikke køre bil. Ved bedring af tilstanden skal der foreligge en øjenlægekontrol med synsfeltsundersøgelse før kørselsforbuddet eventuelt kan ophæves.


Senest revideret d. 08.09.2020
Forfattere: Anne Mette Homburg og Kristina Dupont Hougaard 
Referenter: Grethe Andersen og Henriette Klit
Godkender: Claus Z. Simonsen, redaktionsgruppe C