Atypisk Parkinsonisme

Gennemrevideret med betydelige ændringer. Opdelt systematisk i klassifikation, diagnostik med specifikke kriterier for synucleinopatier og taupatier, udredning og behandling.

Frontotemporal Demens

Opdateret med Rascovsky-kriterierne fra 2011 og mere detaljeret tekst ift. adfærdsvariant og sprogvarianter. Skema over hyppigste genetiske varianter.

Tremor

Tremor-dokumentet er opdateret i hht. MDS 2018 konsensus med inddeling/vurdering af tremor efter aksis 1: kliniske symptomer og aksis 2: ætiologi. Herudover beskrives inddeling efter tilstande (tremor-type).