Tremor-dokumentet er opdateret i hht. MDS 2018 konsensus med inddeling/vurdering af tremor efter aksis 1: kliniske symptomer og aksis 2: ætiologi. Herudover beskrives inddeling efter tilstande (tremor-type).