Opdateret med Rascovsky-kriterierne fra 2011 og mere detaljeret tekst ift. adfærdsvariant og sprogvarianter. Skema over hyppigste genetiske varianter.