Iskæmisk apopleksi – akut udredning og behandling

Instruks er blevet opdateret med følgende: Trombolyse behandling (i henhold til EXTEND kriterier) ved ukendt symptomdebut eller kendt symptomdebut mellem 4,5 til 9 timer siden omtales Tenecteplase/Metalyse® ved trombolysebehandling af iskæmisk stroke med storkarsokklusion Opdaterede absolutte og…