Instruks er blevet opdateret med følgende:

  • Trombolyse behandling (i henhold til EXTEND kriterier) ved ukendt symptomdebut eller kendt symptomdebut mellem 4,5 til 9 timer siden omtales 
  • Tenecteplase/Metalyse® ved trombolysebehandling af iskæmisk stroke med storkarsokklusion 
  • Opdaterede absolutte og relative kontraindikationer til trombolysebehandling 
  • Note omkring trombolysebehandling af non-disabling stroke 
  • Afsnit omkring symptomatisk intrakraniel blødning efter trombolysebehandling