Klyngehovedpine

Beskrivelse af diagnose, udredning og behandling af klyngehovedpine. Større detaljeringsgrad vedrørende iltbehandling, samt triptan anvendelse ved Horton anfald. Glukokortikoid behandling og herunder GON blokader beskrevet mere detaljeret.

Spændingshovedpine

Beskrivelse af diagnose, udredning og behandling af spændingshovedpine. Mindre ændringer i forslag til behandling af kronisk spændingshovedpine

Medicin Overforbrugshovedpine

Beskrivelse af diagnose, udredning og behandling af medicinoverforbrugshovedpine. Ny principper for opstart af forebyggende behandling og differentierede principper for MOH medicin seponering. Samt mere detaljeret beskrivelse af opfølgning. Ny referenceliste

Sekundære hovedpineformer

Beskrivelse af diagnose og udredning af sekundære hovedpiner. Fokus på især alvorlige, livstruende sekundære hovedpiner. Opdatering af links, referencer.

Migræne og hormoner

Beskrivelse af særlige forhold vedrørende migræne og hormoner herunder behandling under graviditet og amning. Mindre sproglige revisioner, opdatering af referencer

Migræne – behandling

Dokumentet er revideret med en bedre detaljering af bl.a. brug af triptaner og anvendelse af forebyggende behandling. Man nævner specialistbehandlinger med botulinum toxin A og CGRP antagonist behandlinger.

Hovedpine strategidokument

Strategidokumentet har fået foretaget mindre sproglige revisioner. Organisationsdiagram for hovedpinebehandling i Danmark er blevet opdateret.