Dokumentet er revideret med en bedre detaljering af bl.a. brug af triptaner og anvendelse af forebyggende behandling. Man nævner specialistbehandlinger med botulinum toxin A og CGRP antagonist behandlinger.