Klyngehovedpine

Beskrivelse af diagnose, udredning og behandling af klyngehovedpine. Større detaljeringsgrad vedrørende iltbehandling, samt triptan anvendelse ved Horton anfald. Glukokortikoid behandling og herunder GON blokader beskrevet mere detaljeret.