Multipel Sklerose monitorering

Strategidokument   Baggrund Multipel sklerose (MS) er en kronisk, progredierende og inflammatorisk demyeliniserende sygdom i centralnervesystemet (CNS) med meget varierende og forskelligartet forløb. MS kan manifestere sig med en lang…

Dimethylfumarat og diroximelfumarat behandling af MS 

Instruks 1. Baggrund Dimethylfumarat (Tecfidera) og diroximelfumarat (Vumerity) er derivater af fumarsyre, som indgår i Krebs’ cyklus. Efter indtagelse metaboliseres begge midler hurtigt til monomethylfumarat. Monomethylfumarat aktiverer Nrf2-signaleringsvejen, som hæmmer…

Cladribinbehandling af MS

Instruks 1. Baggrund Cladribin er en adenosinanalog, der akkumuleres intracellulært. I lymfocytter aktiveres cladribin i højere grad end i andre celler til en cytotoksisk metabolit, hvilket medfører apoptose og udtalt…

Diagnostik af multipel sklerose

Instruks 1. Diagnostiske kriterier MS er en kronisk immunmedieret demyeliniserende sygdom i CNS. Diagnostikken bygger på McDonald 2017 kriterierne, der inddrager både neuroradiologien og undersøgelsen for inflammation i cerebrospinalvæsken (CSV)…

Alemtuzumabbehandling af MS

Instruks Baggrund Alemtuzumab er et humaniseret monoklonalt antistof rettet imod celler med CD-52 overflade antigener medførende depletering af T- og B-lymfocytter med efterfølgende repopulation over måneder. Laveste værdier måles 4-8…

Teriflunomid behandling af MS

Instruks 1. Baggrund Teriflunomid (Aubagio) er en pyrimidinsyntese hæmmer og er den aktive metabolit af leflunomid, som i en længere årrække har været anvendt i behandlingen af inflammatoriske reumatologiske lidelser.…