Demensmedicin

Instruks - Specifik medicinsk behandling af demens Forkortelser: AD = Alzheimers demens AChEI = Acetylcholinesterase inhibitorer BPSD = Behavioural and Psychological Symtoms of Dementia. DLB = Demens ved Lewy Body PDD =…

Alzheimers sygdom

Strategidokument Formål: Beskrive diagnostik og klassifikation af Alzheimers sygdom. Forkortelser: AD = Alzheimers Demens NIA-AA = National Institute of Aging – Alzheimer Association. Internationalt anvendes følgende betegnelser: Alzheimers Disease: betegnelse…

Kognitiv dysfunktion – Udredning

Strategidokument Formål:  At give et kortfattet overblik over principperne for udredning af patienter med mulig kognitiv dysfunktion. Forkortelser: MCI: Mild Cognitive Impairment MMSE: Mini Mental State Examination MoCa: Montreal Cognitive Assessment…