Dystrophia myotonica

Instruks Indledning Dystrofia myotonica (DM) er den hyppigste muskeldystrofi med en prævalens på ca. 1 per 8.000. Muskelsymptomerne dominerer, men DM er en multisystemsygdom. DM findes i 2 hovedtyper: DM1: Ustabil…

Hereditær polyneuropati

Strategidokument Formål At give et kort overblik over de almindeligste typer af hereditære neuropatier. Forkortelser CMT: Charcot-Marie-Tooths sygdom HMSN: Hereditær motorisk sensorisk neuropati HNPP: Hereditær neuropati med trykneuropatier (pressure palsies)…