Dimethylfumarat og diroximelfumarat behandling af MS 

Instruks 1. Baggrund Dimethylfumarat (Tecfidera) og diroximelfumarat (Vumerity) er derivater af fumarsyre, som indgår i Krebs’ cyklus. Efter indtagelse metaboliseres begge midler hurtigt til monomethylfumarat. Monomethylfumarat aktiverer Nrf2-signaleringsvejen, som hæmmer…

Cladribinbehandling af MS

Instruks 1. Baggrund Cladribin er en adenosinanalog, der akkumuleres intracellulært. I lymfocytter aktiveres cladribin i højere grad end i andre celler til en cytotoksisk metabolit, hvilket medfører apoptose og udtalt…

Behandling af MS attak

Instruks BAGGRUND Et attak defineres som nye symptomer eller opblussen af gamle symptomer, der medfører neurologisk dysfunktion af mindst 24 timers varighed, og er forudgået af 4 ugers stabil periode…