Behandling af MS attak

Instruks BAGGRUND Et attak defineres som nye symptomer eller opblussen af gamle symptomer, der medfører neurologisk dysfunktion af mindst 24 timers varighed, og er forudgået af 4 ugers stabil periode…