Lewy Body Demens (DLB) og Parkinson Demens (PDD)

Strategidokument Formål: Klassisk symptombillede og udredning ved mistanke om PDD/DLB Forkortelser PDD: Parkinson med demensDLB: Demens med lewy bodies DLB og PDD er progredierende neurodegenerative sygdomme karakteriseret ved aflejring af…