Appendix C – Modified Rankin Scale (mRS)

Modified Rankin Scale (mRS)

Funktionsbeskrivelse

mRS = 0

Helt symptomfri

mRS = 1

Ikke betydende handikap på trods af lette symptomer; klarer alle sædvanlige opgaver og aktiviteter

mRS = 2

 

Lettere handikap; klarer ikke samtlige tidligere udførte aktiviteter, men er i stand til at klare sig selv uden hjælp til personlige gøremål fra andre personer (må godt have praktisk hjælp til f.eks. rengøring og indkøb)

mRS = 3

Moderat handikap; har brug for nogen hjælp til personlige gøremål (f.eks.

påklædning eller hjælp til at klare en bankforretning), men er i stand til at gå

uden hjælp fra andre personer (må godt bruge stok eller rollator)

mRS = 4

 

Moderat til svært handikap; ude af stand til at gå uden hjælp fra andre personer, og ude af stand til at klare personlige behov uden hjælp fra andre personer

mRS = 5

 

Svært handikap; sengeliggende, inkontinent, konstant pleje- og

opmærksomhedskrævende

mRS = 6

Død