Appendix B – Præhospital udredning og behandling

Anbefalet  Ikke anbefalet 
ABC-vurdering  Hypertension, behandles ikke akut, medmindre det ordineres af læge 
Hjerteovervågning   
Ilttilskud, hvis SAT O2 < 94%   
Anlæg intravenøs adgang  Administrer kun væske hvis nødvendigt 

Administrer ikke medicin per os 

Mål blodglukose   
Fastslå symptomdebut/”sidst set rask” og telefonnummer på pårørende   
Triage og transport hurtigst muligt til stroke center  Præhospitale interventioner må ikke forsinke transporten 
Melding til trombolysecenter