Opdateret med flere detaljer ift. ambulant opfølgning og kort information om eksperimentel behandling/medicinafprøvningsprojekter.