Dokumentet er blevet opdateret og opdelt i 4 afsnit for at gøre dokumentet mere overskueligt.