Opdateret 19.03.20

Nyt siden sidst:
Der er ikke foretaget væsentlige rettelser.