Opdateret 28.03.20

Nyt siden sidst: 
Skemaet, der illustrerer beslutningsstrategi, er opdateret.