Opdateret 27.03.20


Nyt siden sidst: 
Genoptagelse af (indiceret) pladehæmmer efter ICH synes fornuftig. Genoptagelse af (indiceret) AK-behandling efter ICH synes ligeledes fornuftig; der pågår randomiserede studier med aurikel lukning.