Opdateret 24.04.20

Nyt siden sidst:
Det omtales, at en NOAC har været brugt ved behandling af cerebral venøs trombose.